Patient with Healthcare Nurse

Algemene kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk het behandelen door bewegen. De voornaamste doelstelling van de kinesitherapie is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van bewegen, in een wetenschappelijke omkadering die gesteund wordt door medische evidentie.
De revalidatie gebeurt steeds in een samenwerkingsverband waarbij de kinesitherapeut enerzijds de behandeling opstart en anderzijds de patiënt aanleert hoe hij/zij best tot zo functioneel mogelijk bewegen komt.
Kinesitherapie werkt vooral binnen de curatieve zorg, waarbij we de patiënten moeten begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid na een (sport)trauma, ingreep, bij een degeneratieve aandoening. De laatste jaren echter wordt meer en meer duidelijk dat we ook ons steentje kunnen bijdragen in de preventieve zorg. Denk maar aan preventie van sportletsels, preventieve gangrevalidatie, obesitas, … waarbij we - door de patiënt zo actief mogelijk te houden - complicaties en grotere medische kosten kunnen voorkomen. 
De kinesitherapie is een groot onderdeel van de gezondheidssector en verhoogt de kwaliteit van het leven van patiënten met acute en chronische klachten.